Home 2017-06-01T23:11:07+00:00

Velkommen til advokatmagasinet

Nobody is thought to be ignorant of the law.

Advokatbloggen Mercerpros skal publisere artikler som omhandler trinnene for å gå gjennom til juridisk rådgivning. Vi skal også gi nyttige tips om hvordan du velger riktig advokat.

Dette er en informativ blogg om juridisk rådgivning og hvordan man velger riktig advokat. Vårt mål er å bli en autoritet i Norge for juridisk rådgivning til privatmarkedet. Advokatfirmaet Mercerpros, sammen med sine profesjonelle medarbeidere, har utarbeidet nettstedet til de som ønsker å bli eller jobbe med en advokat.

ABOUT US

BLOG

CONTACT US

FEATURED
ARTICLES

Mercerpros-NJ Lawyer Company along with their professional team, would like to take part in helping you to get an expert counselor through legal aspect and how to hire an honorable lawyer.

6 vanlige type advokater i Stavanger

Det er mange som tror at en advokat kun er en advokat, som kan tilby de tjenestene de trenger – uansett hva det er. Det er faktisk sant at en advokat kan ta i mot saker som gjelder hva som helst, for de er lisensiert til å praktisere loven. Lovverket er stort og det er nærmere umulig for en enkelt advokat å tilby juridisk rådgivning på tvers av alle de ulike rettsområdene.

6 vanlige advokater i stavanger

På samme måte som leger, som fokuserer på et enkelt område av kroppen, spesifikke typer sykdommer og plager, bestemte aldersgrupper, etc., er advokater spesialisert på ett eller flere rettsområder. De ulike lovene inkluderer blant annet arbeidsrett, skatterett og familierett. I tillegg arbeider noen advokater med transaksjoner, som innebærer forhandling mellom to parter i en avtale eller for å sikre samsvar. Nå kommer vi innpå noe som heter kontraktsrett også. Andre advokater er eksperter i å løse tvister inn og ut av retten.

Før du velger en advokat, så bør du vite om de 6 mest vanlige advokater du kan velge mellom.

 

1. Personskadeadvokat

Når du får noen større skader, så bør man gå til en advokat for personskade. Disse advokatene spesialiserer seg på å skaffe seg en rettferdig kompensasjon for skader på grunn av skader forårsaket av andre parter. Slike skader kan innebære bilulykker, bivirkninger fra feildiagnostisert sykdom eller skade fra et defekt produkt. Personskadeadvokater pleier å jobbe for et uforpliktende gebyr, noe som betyr at de tar en prosentandel av det du får i retten, men hvis de mislykkes med saken din så koster det ingenting.

 

2. Kriminelle forsvarsadvokater

En kriminell forsvarsadvokat har til oppgave å forsvare folk som er anklaget for å begå en viss forbrytelse, mot påtalemyndigheten fra Regjeringen. Deres mål er å hjelpe den mistenkte å holde seg utenfor fengsel, eller å redusere mengden av straff. Kriminelle forsvarsadvokater håndterer forbrytelser innen små lovbrudd som butikkheving til mer alvorlige forbrytelser som narkotikahandel, DWI / DUI, mord og angrep. I mange tilfeller har advokatene som spesialiserer seg på kriminell forsvar, hatt en tidligere erfaring som arbeider med rettssaken av retten.

 

3. Konkursadvokater

En konkursadvokat hjelper deg i hovedsak til å arkivere konkurs, og vil jobbe med deg gjennom konkursen din for å sikre at du kommer ut av gjeld. Konkursfeltet har flere undergrupper, med advokater som vil representere både debitor og kreditor. Når det gjelder ulike typer konkurs, er det advokater innen ulike lover og klasser under dette igjen. Mens mange av konkursadvokatene kan håndtere ulike typer konkurser, spesialiserer noen vanligvis på en type konkurs.

 

4. Eiendomsadvokat

En eiendomsrettsadvokat har til oppgave å sørge for at familieforbindelsene er i orden når noe skjer. Noen av oppgavene deres er å utarbeide en vilje for å sikre at eiendelene dine er riktig distribuert til familiemedlemmene når du går videre. Vierdal Advokatfirma fokuserer bl.a. på fast eiendoms rettsforhold – de er en advokat i Stavanger.

 

5. Familieadvokater

Familieadvokater håndterer nesten alt som har med familieproblemer å gjøre. Dette kan til tider inkludere familie- eller eiendomsplanlegging, selv om familieadvokater også kan håndtere ting som forfølgelsesbaser, skilsmisse, fortrolige avtaler og andre saker som omhandler barn og ekteskap. Selv om noen kan spesialisere seg på ting som skilsmisse, dekker mange familie advokater alle aspekter innen familierett.

 

6. Advokater for intellektuell eiendom

Intellectual Property (IP) advokater håndterer aspekter knyttet til beskyttelse av immaterielle rettigheter, som er immaterielle av natur. Nettsider og apper blant annet. De viktigste områdene innen dette inkluderer varemerker, opphavsrett og patent. Siden IP-lover har en tendens til å være teknisk og ganske ulike, kan de fleste IP-advokater ikke håndtere alle problemene under immaterielle rettigheter, men istedenfor spesialisere seg på ett område.

By | juni 1st, 2017|Categories: Advokat, Juridisk rådgivning|0 Comments

Grunnleggende råd om å velge en advokat

Advokater er faglig opplært og har rett til å praktisere loven samt gi juridisk rådgivning. De er kvalifisert til å gi deg nøyaktig den rådgivning du trenger i din situasjonen – og om du skal ta det videre til domstolen eller ikke. En advokat gir deg råd om skilsmisse og skatterett blant annet. Juridisk rådgivning blir gitt basert på den informasjonen du gir til advokatene. Informasjonen du gir må være fakta, basert på erfaring og bør falle sammen med loven. Her er veiledningen om hvordan man velger rett advokat:

Forstå advokatens spesialitet – advokater spesialiserer seg i en type lov akkurat som leger spesialiserer seg på et område. De viktigste områdene av juridisk praksis er straffelov, skattelov, personskadelov, familierett og arbeidsloven.

Advokatfirmaer kan variere fra små enkeltmannsforetak til store, nasjonale firmaer med tusenvis av advokater og ansatte. Noen firmaer jobber med rettssaker og noen arbeider med transaksjoner og MNA.

Du kan også stole på referanser. Spør venner, andre fagfolk, og noen advokater som kan henvise deg til andre advokater som kan hjelpe deg med situasjonen din.

By | mai 25th, 2017|Categories: Advokat|0 Comments

Juridisk rådgivning

Med juridisk rådgivning refererer vi til det brede spekteret av ulike råd en advokat kan gi sine kunder. Rådgivningen innebærer en rekke sammenhenger og informasjon skal bidra til at klienten forstår mer av sin sivile situasjon, og hva han eller hun har rett til.

Når en faglig og formell påstand gis om lovens substans eller prosedyre om en individuell persons situasjon, er juridisk rådgivning utført. På grunn av den økende bekymringen om yrkesarbeid generelt, lønn, arbeidstid og forhold, er en henvendelse til juridisk rådgivning riktig og nødvendig.

Dette er vanligvis gitt i bytte mot en finansiell kompensasjon. Om man ikke har råd til en advokat, så kan man bli gitt fri rettshjelp. Det er offentlig juridisk rådgivning kalt som pro bono («for det offentlige gode»). Å ha en sivil rettssak er kostbart, sivile tvister kan være med en person eller et selskap, et myndighetsorgan eller avdeling. Hvis du ikke har nok økonomisk kompensasjon for juridisk rådgivning, så kan du søke om fri rettshjelp (pro bono publico). Støtte til rettshjelp krever informasjon om disponibel inntekt og disponibel kapital. I Norge får du dette dersom du oppfyller inntektskriteriet på 246.000 brutto.

 

By | april 25th, 2017|Categories: Juridisk rådgivning|0 Comments

The American Lawyer

Rocket Lawyer