Juridisk rådgivning

Med juridisk rådgivning refererer vi til det brede spekteret av ulike råd en advokat kan gi sine kunder. Rådgivningen innebærer en rekke sammenhenger og informasjon skal bidra til at klienten forstår mer av sin sivile situasjon, og hva han eller hun har rett til.

Når en faglig og formell påstand gis om lovens substans eller prosedyre om en individuell persons situasjon, er juridisk rådgivning utført. På grunn av den økende bekymringen om yrkesarbeid generelt, lønn, arbeidstid og forhold, er en henvendelse til juridisk rådgivning riktig og nødvendig.

Dette er vanligvis gitt i bytte mot en finansiell kompensasjon. Om man ikke har råd til en advokat, så kan man bli gitt fri rettshjelp. Det er offentlig juridisk rådgivning kalt som pro bono («for det offentlige gode»). Å ha en sivil rettssak er kostbart, sivile tvister kan være med en person eller et selskap, et myndighetsorgan eller avdeling. Hvis du ikke har nok økonomisk kompensasjon for juridisk rådgivning, så kan du søke om fri rettshjelp (pro bono publico). Støtte til rettshjelp krever informasjon om disponibel inntekt og disponibel kapital. I Norge får du dette dersom du oppfyller inntektskriteriet på 246.000 brutto.

 

By | 2017-06-01T17:15:24+00:00 april 25th, 2017|Juridisk rådgivning|0 Comments